Gorendo | Halden Taidoklubb - Undo Dojo
Facebook

Gorendo

Gorendo er fem sekvenser med unsoku steg.

1. gen – ka – ten – ko + ten

2. ko – ka – ten – gen + ten

3. gen – ten – ko – ka + ten

4. ko – ten – gen – ka + ten

5. gen – ka – so – in – ko – ten – ko

Se på Unsoku happo for beskrivelse av hvert steg.